...your experience begins here.

festivals, birthdays, weddings, anniversaries, workshops, corporate events, themed nights and more...

gwyliau, parti penblwydd, priodasau, gweithdai, digwyddiadau corfforedig, nosweithiau thema a mwy...

With over 30 years involvement in Welsh Folk Dancing, Ceri has gained a wealth of experience and knowledge as a dancer, clog dancer, dance teacher and as a Caller at twmpathau (ceilidh's and barn dances etc.)

 

Ceri lives in Bridgend, South Wales, but has travelled widely throughout Wales, the UK and Europe, both with the dance team and individually.

 

Ceri is available to call at Twmpathau, ceilidhs and barn dances.  Available with a full live band of experienced musicians -

Gwenith Gwyn, or as just a caller to join your band.

 

Ceri is experienced at adapting to any situation and can also call in Welsh and/or English!  Ceri's main repertoire is Welsh Folk Dance, but can also call some Scottish, Cornish and Manx dances, and with additional research could also call dances from other countries if required.

 

"Put simply, the caller is a cross between a dance instructor and Master of Ceremonies!" - Chris Mulvey

Image description

Gyda dros 30 mlynedd o ymglymiad yn Dawnsio Gwerin Cymreig, mae Ceri wedi adeiladu nerth o brofiad a gwybodaeth fel dawnswraig, clocswraig, hyfforddwraig a galwr mewn twmpathau.

 

Mae Ceri yn byw ym Mhen-y-Bont ar Ogwr, ond wedi teithio dros Gymru gyfan, y DU ag Ewrop, gyda'r tim Dawnsio ac hefyd yn unigol ar gyfer dawnsio gwerin.

 

Mae Ceri ar gael i galw mewn twmpathau gyda fand o gerddorion profiadol iawn - Gwenith Gwyn, neu fel galwr i ymuno a'ch band chi.

 

Mae Ceri yn gallu addasu i unrhyw sefyllfa yn hawdd iawn ac yn gallu galw yn Gymraeg a/neu Saesneg!  Mae Ceri yn galw dawnsfeydd Cymraeg ar y cyfan, ond hefyd yn galw dawnsfeydd o'r Alban, Cernyw a Ynys Manaw, a gyda rhywfaint o ymchwil bydd yn sir o gallu alw dawnsfeydd o gwledydd eraill os oes angen.

 

"Put simply, the caller is a cross between a dance instructor and Master of Ceremonies!" - Chris Mulvey

Image description