...your experience begins here.

   

CERI

EVANS

Entrepreneur - Mentwraig

Image description

Recriwtio Nawr!

  

Rwy'n recriwtio nawr ac ar hyn o bryd mae lle ar gyfer 5 person arall.

 

Yr wyf yn gweithio gyda'r arweinwyr uchaf yn y DU ac fy rôl i yw i helpu pobl a hoffai creu incwm ychwanegol neu amnewidiad incwm yn gweithio'n hyblyg, gyda cefnogaeth fi a'r tim.

 

Yr wyf yn edrych am 3 fath o berson:

 

1) sydd a diddordeb ennill £200-£550 y mis, yn argymell amrywiaeth o gynhyrchion naturiol.

 

2) pobl sy'n edrych i ennill £500-£1,500 y mis yn gweithio mewn tim, yn mentro a'i hyfforddi.

 

3) neu pobl fel fi, sy'n edrych i ennill £50,000-£100,000 y flwyddyn, gyda chefnogaeth cwmni rhyngwladol a nifer o ychwanegion fel cynllun car, teithio'r byd a rhan o'r elw, i helpu gyrru'r cwmni ymlaen mewn rôl arweinydd.

 

Am ragor o fanylion a sgwrs anffurfiol, cysylltwch â:

Ceri Evans ar

+44 (0)7976 594066

 

 

Mwy ar recriwtio

 

Recriwtio am Deimyntau!

  

Image description
Image description